Thanh gỗ thường và bào làm thanh chống và giằng

– Thanh gỗ là một mặt hàng mà chúng tôi nhận được rất nhiều đơn hàng từ khách hàng.

– Thanh gỗ được sử dụng vào mục đích làm thanh chống và giằng khi bạn muốn tận dụng tối đa không gian trong container để bạn xuất khẩu hàng hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *